Johan Rydberg, VD

Kvalitetspolicy 


Våra kvalitetsambitioner är att vara en professionell leverantör av de tjänster och produkter som vi tillhandahåller. 

  • Erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad.
  • Genom nära samarbete med ledande leverantörer och ett brett kontaktnät erbjuda, utifrån givna förutsättningar, högkvalitativa tjänster och produkter.
  • Uppfylla kunders önskemål, krav och förväntningar i varje enskilt uppdrag så att varje uppdrag blir referens nästföljande uppdrag.
  • Tillhandahålla säkra och hållbara produkter.
  • Erbjuda hög tillgänglighet och ge snabb respons.
  • Efterlämna produkter som är rätt enligt standard och ritning.
  • Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
  • Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.
     

Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.