Johan Rydberg, VD

Miljöpolicy


Thors Trading AB skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 • Ha en ständigt pågående dialog med kunder, myndigheter och leverantörer om framtida miljöanpassade alternativ.
  •    Välja miljöanpassade fordon, maskiner och utrustning, där så är möjligt.
  •    Utifrån våra betydande miljöaspekter verka för ständig förbättring av vår verksamhet för att minska vår miljöpåverkan.
  •    Sträva efter minskade avfallsmängder och återvinna avfall i så stor utsträckning som möjligt.
  •    Använda återvinningsbart material, i våra tillverkningsprocesser, där så är möjlig, i syfte att förebygga föroreningar och skydda miljön.
  •    Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunder.
  •    Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår     verksamhet.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Denna miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning görs.